Xin chờ trong giây lát...

韩国将越南从加强医学检查的国家名单中删除

04/04/2022 16:25
越通社驻首尔记者报道,韩国疾病控制与预防中心已正式将越南从“加强医学检查国家”名单中删除。
|< < 1 2 3 4 > >|